Ledelse

I spidsen for den daglige ledelse står partnergruppen, som er:
  • Civilingeniør Niels Hvid
  • Civilingeniør Lars Mørch
  • Civilingeniør Jais Ask Hansen
  • Civilingeniør Jakob Duus Dolriis

Hver projektdeltagelse er ledet af en projektleder hos TPU. I tilknytning hertil er der altid associeret en partner til det enkelte projekt, men ikke i alle tilfælde som projektleder.

Interne, administrative funktioner er ansvarsmæssigt fordelt i den daglige ledelse, hvilket skaber forudsætningen for, at partnere også har tid til at være projektdeltagere på det rent faglige niveau. Denne kobling anses af os for at være værdifuld for opnåelsen af gode forudsætninger for såvel det enkelte projekt som i den løbende indretning af firmaet til at være bedst muligt gearet til at opfylde kundernes behov.

Teknologi og Produkt Udvikling A/S’ bestyrelse består af:
  • Advokat(H) Nils-Erik Norsker (formand)
  • Civilingeniør Klaus Thøgersen
  • Civilingeniør Niels Hvid
  • Civilingeniør Lars Mørch
Close Menu