Patenter

TPU har ofte i forbindelse med gennemførelse eller deltagelse i produktudviklingsforløb bidraget med opfindelser, som herefter er patenterede. Ca. 45 patenter er blevet udtaget – og har givet kunden den ekstra konkurrencefordel, som beskyttelsen giver. Disse patenter er enten benyttet direkte til beskyttelse af det aktuelle produkt eller til sikring af fremtiden.

Rettighederne til patenterne og deres udnyttelse er i alle tilfælde forlods overdraget til den enkelte kunde. Det samme gælder alle øvrige rettigheder til det udviklede.

Close Menu