Profil

TPU har faglige kvalifikationer på højt niveau indenfor alle faser af et udviklingsforløb, hvilket er nødvendigt for at kunne arbejde som ekstern leverandør af innovativt udviklings- og konstruktionsarbejde.

Tværfaglig indsigt

TPU har stor erfaring med tværfaglige projekter, hvor de typiske grænseflader er elektronik, software, medicin, kemi, biokemi, optik, industrielt design, etc.

Kapacitet

TPU har ingeniør- og teknikerressourcer til at løfte større projekter.

Erfaring

TPU har siden 1990 gennemført over 400 projekter indenfor udvikling af produkter, herunder apparater, måleteknik og fremstillingsteknologi.

Metode

TPU har et veletableret metodeapparat inden for alle faser i et projektforløb fra specifikation, innovation, konceptskabelse, konstruktion, dokumentation, fremstilling, test og produktmodning til endelig produktion.

Værktøjer

TPU har stor praktisk erfaring med IT baserede udviklingsværktøjer, herunder bl.a. 3D CAD, beregnings- og analyseprogrammer.

Netværk

TPU har et veletableret samarbejde med et stort netværk af uafhængige underleverandører, specialister, videncentre, etc.

Faciliteter

TPU har egne montage- og testfaciliteter, hvor funktionsmodeller, prototyper og færdig teknologi monteres og afprøves.

Projektorganisation

TPU skaber en effektiv projektorganisation, der i hvert enkelt tilfælde tilpasses behovet for faglige kvalifikationer og ressourcer.

Miljø

TPU er et dynamisk og intenst RD miljø, hvor projekter har optimale vækstbetingelser med muligheden for en hurtig og koncentreret indsats.

Videnoverføring

TPU har praktisk erfaring med overføring af viden om metoder og værktøjer til den ekspanderende og lærende organisation.

Close Menu