Projektforløb

Ofte indledes et udviklingsprojekt med et forprojekt. Forprojektet kan indeholde definition af opgaven, opstilling af specifikationer, udarbejdelse af alternative løsninger på skitseniveau samt en anbefaling af et eller flere løsningsforslag.

Forprojektet kan desuden indeholde tidsplaner og budgetter for det efterfølgende udviklings- og konstruktionsforløb samt økonomisk analyse af rentabiliteten for det totale projekt.

Det efterfølgende arbejde indbefatter typisk udarbejdelse af detailkoncepter, afprøvning af kritiske funktioner, fremstilling af simple skue- eller funktionsmodeller samt nærmere analyse af valgte koncepter.

Konstruktionsarbejdet udføres med brug af diverse IT-baserede udviklingsværktøjer, herunder forskellige 3D CAD systemer. Komplet dokumentation udarbejdes, og funktionsmodeller på forskellige niveauer etableres.

Anvendelse af funktionsmodeller med tilhørende afprøvning og fejlsøgning er vigtig for, at der opnås færdige, velfungerende og produktionsmodne produkter.

I visse projekter rækker samarbejdet så vidt, at TPU har en PTA funktion i den egentlige produktion og montage af produkter eller maskiner.

TPU udfører også gerne projekter, hvor de primære aktiviteter er analyse og forbedring af eksisterende produkter og fremstillingsteknologi.

Close Menu