Projekttyper

Udviklingsprojekter kan kategoriseres i fremstillingsteknologi, produktionsudstyr eller andre produkter.

Udvikling af fremstillingsteknologi

Projekter typisk udført for større, producerende virksomheder, der ønsker udviklet, konstrueret og implementeret ny fremstillings- eller montageteknologi. Det typiske projekt har et højt indhold af analyse, innovation, konceptskabelse og avanceret teknik. TPU kan gennemføre projekter, der spænder fra problemløsning til færdig implementering og indkøring af anlæg. Projektledelse og kontakt til andre leverandører er en naturlig del af projekterne. Typisk produktionsvolumen for fremstillingsudstyr er fra et enkelt eksemplar op til 20-30 maskiner.

Udvikling af produkter

Projekter typisk udført for virksomheder, der ønsker udviklet og konstrueret nye produkter med et højt indhold af nyskabelse og nye teknologier. TPU kan forestå alle produktudviklingsfaserne fra specifikation, innovation over koncept-skabelse, udvikling, konstruktion, udarbejdelse af komplet dokumentation til fremstilling af funktionsmodeller, test og indkøring. Projektledelse er oftest en naturlig del af leverancen. Produkternes styktal varierer fra få styk til massefremstilling med 7- til 9-cifrede styktal.

Teknologi- og produktudvikling

TPU har erfaring i projekter, hvor både produktudvikling og tilhørende teknologiudvikling skal foregå samlet for at opnå den optimale integration.

Close Menu