Referencer

TPU har gennem årene udført mere end 400 produktudviklingsprojekter, hvor flertallet er fortrolige pga. konkurrencesituationen. I sagens natur er det derfor ikke muligt at beskrive disse projekter.

Flere af de fortrolige projekter er komplette forløb, der strækker sig fra konceptskabelse over udvikling, konstruktion, verifikation og godkendelser til deltagelse i 0-serie produktion. En fortsættende, egentlig PTA funktion er også blandt de opgaveløsninger, som TPU har leveret i de pågældende projekter.

Antallet af klienter er omkring 60 nationale og internationale, med en eksportandel på omtrent 35 %.

Close Menu